Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Bajdak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w latach 2002–2008 Andrzej Bajdak s. 45-57
Digital Signage jako nowy kanał komunikacji marketingowej Andrzej Bajdak s. 287-296