Znaleziono 2 artykuły

Katalin Balazs

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka efemeryczna i kontrkultura : na przykładzie wybranych zjawisk z węgierskiej historii instytucji kultury Katalin Balazs s. 31-37
Ephemeral art and Counterculture : n Example of Selected Cases from the History of Art Institutions in Hungary Katalin Balazs s. 54-55