Znaleziono 6 artykułów

Michał Balcerzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencja doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - status quo a Protokół nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Michał Balcerzak s. 5-27
Immunitet państw i organizacji międzynarodowych a ochrona praw człowieka : uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Michał Balcerzak s. 109-135
Wzruszalność orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Michał Balcerzak s. 192-199
O immunitecie parlamentarnym i granicach wolności wypowiedzi - uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 17.12.2002 r. Michał Balcerzak s. 209-223
"Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka", Michał Balcerzak, Toruń 2008 : [recenzja] Michał Kowalski Michał Balcerzak (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : analiza porównawcza", Jacek Skrzydło, Toruń 2013 : [recenzja] Michał Balcerzak Jacek Skrzydło (aut. dzieła rec.) s. 286-292