Znaleziono 4 artykuły

Agata Balińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty popytu mieszkańców Warszawy na usługi agroturystyczne Agata Balińska s. 251-264
Potrzeby turystyczne jako determinanty rozwoju markowych produktów turystycznych Agata Balińska Agnieszka Stępniak s. 323-333
Turystyka jeździecka jako forma turystyki kwalifikowanej Agata Balińska Monika Kowalska s. 421-430
Wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w wybranych gminach wschodniego pogranicza Polski : (w opinii turystów) Agata Balińska s. 491-503