Znaleziono 4 artykuły

Joanna Bar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład polskiej myśli politycznej w budowanie idei europejskiej jedności Joanna Bar s. 19-33
Kultura codzienna w socjalizmie : współczesne dziedzictwo i jego skutki dla procesów transformacji ustrojowej : (propozycja badawcza) Joanna Bar s. 57-71
Lokalna atywność społeczno-polityczna krakowskiego środowiska naukowego w latach 1983-1988 Joanna Bar s. 144-155
Profesor Leszek Dzięgiel – naukowiec mimo wszystko Joanna Bar s. 239-252