Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Bar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Tomasz Bar Ewa Widz s. 223-232