Znaleziono 1 artykuł

W.S. Barachow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sylwetka literacka jako gatunek w twórczości A.W. Łunaczarskiego. (Przyczynek do typologii portretu literackiego)", W.S.Barachow, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Seria litieratury i jazyka". T.37 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik W.S. Barachow (aut. dzieła rec.) s. 230