Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz M. Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz Boga w Pierwszej Księdze Machabejskiej Grzegorz M. Baran s. 355-380
Kobiety w kulturze i religii społeczności żydowskiej w świetle Ksiąg Machabejskich Grzegorz M. Baran s. 391-426
Przesłanie „Pieśni pochwalnej" na cześć Judy Machabeusza (1Mch 3,3-9) Grzegorz M. Baran s. 559-590