Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów procesów o zbrodnię stanu. Sprawa Throckmortona (1554 r.) w Anglii epoki Tudorów Kazimierz Baran s. 85-98
Salvatore Marsili OSB (1910-1983) i jego teologia liturgiczna Kazimierz Baran s. 287-302
Kilka uwag na temat Konstytucji 3 Maja 1791 roku Kazimierz Baran s. 343-350