Znaleziono 3 artykuły

Wołodymyr Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologia represji politycznych NKWD w latach 1939-1941 Wołodymyr Baran s. 267-292
Zachodnia Ukraina – początek sowietyzacji (wrzesień–grudzień 1939) : spojrzenie historyka ukraińskiego Wołodymyr Baran s. 383-410
Przekształcenia ekonomiczne na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1941 Wołodymyr Baran Maria Buczyło s. 477-494