Znaleziono 1 artykuł

Grażyna Bartkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy przedsiębiorców wobec funkcjonujących na rynku pracy przedstawicieli pokolenia Y z wykształceniem wyższym: możliwość usprawniania wzajemnej współpracy Grażyna Bartkowiak Agnieszka Krugiełka s. 59-78