Znaleziono 3 artykuły

Joanna Bartkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania konsumentów województwa pomorskiego na rynku kawy naturalnej jako przesłanka działań marketingowych Joanna Bartkowicz Agnieszka Rybowska s. 7-19
Analiza wybranych postaw i zachowań żywieniowych młodzieży szkół średnich w aspekcie miejsca zamieszkania Joanna Bartkowicz Agnieszka Rybowska s. 75-87
Czynniki kształtujące zachowania nabywcze konsumentów pieczywa chrupkiego w opinii studentów Akademii Morskiej Joanna Bartkowicz Millena Ruszkowska s. 85-94