Znaleziono 4 artykuły

Waldemar Bartocha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) Waldemar Bartocha s. 3-23
Kształtowanie się obrzędów święceń biskupa od "Tradycji Apostolskiej" do "Pontyfikału rzymsko-germańskiego" : (zarys historyczno-liturgiczny) Waldemar Bartocha s. 17-27
Historia i teologia chrzcielnicy Waldemar Bartocha s. 111-121
Szafarz sakramentu bierzmowania w świetle Pontyfikału i Rytuału rzymskiego oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Waldemar Bartocha s. 189-208