Znaleziono 5 artykułów

Henryk Bartoszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie ugrupowania polityczne w Rosji wobec problemu niepodległości Rzeczypospolitej (luty-listopad 1917 roku) Henryk Bartoszewicz s. 47-66
"Kłopotliwy sojusznik. Wpływ dyplomacji brytyjskiej na stosunki polsko-sowieckie w latach 1939-1943", Barbara Berska, Kraków 2005 : [recenzja] Henryk Bartoszewicz Barbara Berska (aut. dzieła rec.) s. 180-188
"Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923", Jan Pisuliński, Wrocław 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 445 : [recenzja] Henryk Bartoszewicz Jan Pisuliński (aut. dzieła rec.) s. 191-201
Obraz kartograficzny Żyrardowa w XIX i pierwszej połowie XX wieku Henryk Bartoszewicz s. 551-576
Polsko-sowiecka umowa repatriacyjna z 6 lipca 1945 r. Henryk Bartoszewicz s. 563-578, 692