Znaleziono 1 artykuł

Bronisław Bartusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozoficzne aspekty podstaw metodologii nauk o zarządzaniu – zagadnienia wprowadzające Bronisław Bartusiak s. 359-369