Znaleziono 2 artykuły

I. W. Batjuszkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija gieołogii. Pierwonaczalnoje nakoplenie i gieołogiczeskich znanij i rannie predstawlenia o strojenii Ziemli. Wozniknowanie i stanowlenie naucznoj gieołogii. Pierwyje issledowania geołogiczeskich procesow. Razwitie tocznych metodow w gieołogii", pod red. I. W. Batjuszkowej, Moskwa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik I. W. Batjuszkowa (aut. dzieła rec.) s. 374-376
"Istorija problemy proischożdienija matierikow i okieanow", I. W. Batjuszkowa, Moskwa 1975 : [recenzja] Zygmunt Brocki I. W. Batjuszkowa (aut. dzieła rec.) s. 797-798