Znaleziono 2 artykuły

Andrzej P. Bator

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sacrum" - fenomen sztuki Andrzej P. Bator s. 77-83
"Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Alberta Krąpca", Andrzej P. Bator, Wrocław 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Andrzej P. Bator (aut. dzieła rec.) s. 203-204