Znaleziono 1 artykuł

None Bazyli Białokozowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Powstanie listopadowe w poezji rosyjskiej", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek None Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 198