Znaleziono 5 artykułów

Marta Bečková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do działalności Jana Amosa Komeńskiego w Polsce w świetle nowych badań Marta Bečková s. 3-20
Międzynarodowe spotkanie komeniologów w Przerowie Marta Bečkova s. 228-229
"Jan Amos Komenský a Polsko", Marta Bečková, Praha 1983 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Marta Bečková (aut. dzieła rec.) s. 235-236
Związki czesko-polskie w dobie reformacji w pracach historyków czeskich-Jaroslava Golla i Jaroslava Bidla : przyczynek do wkładu hitoriografii czeskiej w opracowanie stosunków czesko-polskich Marta Bečková s. 273-290
"Komieński w nauce i tradycji", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Bečková Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 714-719