Znaleziono 1 artykuł

Światosław Bełza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Philosophisch-ethische Probleme in der jüngsten Prosa über den Krieg. (Am Beispiel europäischer sozialistischer Literaturen). /Zagadnienia filozoficzno-etyczne w najnowszej prozie o wojnie. (Na przykładach europejskich literatur socjalistycznych) Dietrich Scholze Światosław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 253
    Zacytuj
  • Udostępnij