Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Becla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?! Agnieszka Becla Stanisław Czaja s. 29-39
"Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego", Agnieszka Becla, Stanisław Czaja, Anetta Zielińska, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Kryk Agnieszka Becla (aut. dzieła rec.) Stanisław Czaja (aut. dzieła rec.) Anetta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Główne błędy przygotowania strategii rozwoju : na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Opolszczyzny i Wielkopolski Agnieszka Becla Stanisław Czaja s. 209-218