Znaleziono 2 artykuły

J. L. Bednarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys ekonomiczny a migracje ludności Polski do wybranych krajów J. L. Bednarczyk E. Siek s. 161-172
Economic crisis and Polish people's migrations to the selected countries J. L. Bednarczyk E. Siek s. 173-182