Znaleziono 1 artykuł

Jacek Bednarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preferencje, alokacja ryzyka i bezpieczeńśtwo realizacji deterministycznego kontraktu o charakterze adhezyjnym na przykładzie otwartego funduszu inwestycyjnego Jacek Bednarz s. 155-170