Znaleziono 1 artykuł

Zdzisław Bednarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany antropogeniczne lasów Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ostatnim półwieczu Zdzisław Bednarz s. 223-231