Znaleziono 4 artykuły

Anna Bendrat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Herbert A. Wichelns o krytyce retorycznej w XX wieku Anna Bendrat s. 49-52
Europa i Ameryka w cieniu Ramusa – wspólne źródło dwóch retorycznych tradycji Anna Bendrat s. 85-87
Retoryka a literatura – spór o czasoprzestrzeń Anna Bendrat s. 92-94
"Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka", Anna Bendrat, Warszawa 2016 : recenzja] Agnieszka Budzyńska-Daca Anna Bendrat (aut. dzieła rec.) s. 97-99