Znaleziono 7 artykułów

Zuzanna Benincasa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Si vivariis inclusae ferae'... Status prawny dzikich zwierząt żyjących w 'vivaria' i parkach myśliwskich w prawie rzymskim Zuzanna Benincasa s. 5-41
"Deductio in domum mariti" a zawarcie "iustum matrimonium" Zuzanna Benincasa s. 7-25
Ryzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim Zuzanna Benincasa s. 49-81
Kontrowersje związane z ustaleniem przez osoby trzecie elementów przedmiotowo istotnych kontraktu konsensualnego w prawie rzymskim Zuzanna Benincasa s. 73-94
Prawo zastawu jako zabezpieczenie roszczenia o zwrot pożyczki morskiej w d. 22,2,6 Zuzanna Benincasa s. 99-115
'Accessio ab alluvione' i 'reditus venationis et aucupiiʼ jako 'fructus fundiʼ : kilka uwag na marginesie PS. 3,6,22 Zuzanna Benincasa s. 135-159
"Świat antyczny w oczach Profesora Henryka Kupiszewskiego" : Międzynarodowa Konferencja, Warszawa 3 kwietnia 2014 r. Zuzanna Benincasa s. 241-243