Znaleziono 2 artykuły

Władysław Berbelicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Krzysztof Kochanowski, bratanek Jana z Czarnolasu", Władysław Berbelicki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Władysław Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 156
">>Bibliografia polska<< Estreicherów", Władysław Berbelicki, "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" R. XXI (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Berbelicki (aut. dzieła rec.) s. 229