Znaleziono 3 artykuły

Piotr Bering

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Latein als Brücke zwischen Deutschland und Polen Piotr Bering s. 23-35
"Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych", Piotr Bering, Gniezno 2001 : [recenzja] Robert Malinowski Piotr Bering (aut. dzieła rec.) s. 152-154
Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata? Piotr Bering s. 287-295