Znaleziono 9 artykułów

Rafał Bernat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obciążenie strony kosztami postępowania przed organami podatkowymi Rafał Bernat s. 7-19
Selektywne stosowanie zasady "in dubio pro tributario" w kontekście zakazu przyznawania pomocy publicznej Rafał Bernat s. 88-100
Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie Rafał Bernat s. 149-158
Wpływ dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej na polskie prawo podatkowe Rafał Bernat s. 155-170
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin : wybrane problemy Rafał Bernat s. 161-168
Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową : wybrane skutki podatkowe Rafał Bernat s. 187-199
Charakter prawny kontroli skarbowej i podatkowej prowadzonej u przedsiębiorcy Rafał Bernat s. 287-304
    Zacytuj
  • Udostępnij
Darowizna udziałów sp. z o.o. w celu ich umorzenia – wybrane skutki podatkowe Rafał Bernat s. 375-391
    Zacytuj
  • Udostępnij
Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym = Income tax genesis in medieval Europe and in contemporary times Rafał Bernat Piotr Biegasiewicz s. 571-581
    Zacytuj
  • Udostępnij