Znaleziono 2 artykuły

Natalia Biłous

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasta prywatne Kijowszczyzny w XVI i pierwszej połowie XVII w.: specyfika rozwoju i funkcjonowania Natalia Biłous s. 199-215
Służby miejskie na ratuszu w miastach Wołynia w XVI–XVII w. Natalia Biłous s. 225-238