Znaleziono 1 artykuł

Anna Białas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół sporu papieża i cesarza o władzę - Marsyliusza z Padwy "Defensor pacis" Anna Białas s. 145-159