Znaleziono 2 artykuły

Marcin Białecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyczne aspekty mediacji jako alternatywnej formy rozstrzygania sporów w sprawach rodzinnych : analiza prawnoporównawcza Marcin Białecki s. 38-46
Sprawozdanie z letniego kursu Europejskiego Prawa Konstytucyjnego i Instytucjonalnego Marcin Białecki s. 203-204