Znaleziono 3 artykuły

Edward Białogłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Edward Białogłowski s. 7-8
Eucharystia jako centrum biskupiej posługi błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara Edward Białogłowski s. 31-36
"Dobre drzewo rodzi dobre owoce... Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Rozborzu Okrągłym", Edward Białogłowski, Sławomir Zych, Rzeszów 2015 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Białogłowski (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 505-506