Znaleziono 1 artykuł

Gabriel Białomyzy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka śpiewów liturgicznych w nabożeństwach starotestamentowych i wczesnochrześcijańskich Gabriel Białomyzy s. 455-469