Znaleziono 5 artykułów

Beata Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postrzeganie działalności gospodarczej przez studentów Beata Bieńkowska s. 21-31
Fundusze poręczeniowe jako wsparcie dla finansowania działalności MSP : (Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych) Beata Bieńkowska s. 28-35
Stanowisko prawne oskarżyciela publicznego w polskim procesie karnym : kilka uwag na tle zasady kontradyktoryjności Beata Bieńkowska s. 57-64
Prawo oskarżonego do obrony w państwach socjalistycznych Beata Bieńkowska s. 132-143
Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w niepublicznych placówkach oświatowych Beata Bieńkowska s. 245-256