Znaleziono 4 artykuły

Irena Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Research into the Resources of Polish Courts : Notes on the Musicians of Stanisław Ciołek Poniatowski (1676–1762) Irena Bieńkowska s. 37-44
Libretta dzieł wokalnych z połowy XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ordynackiej Radziwiłłów w Nieświeżu Irena Bieńkowska s. 38-50
The Music Ensemble of Prince Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) Irena Bieńkowska s. 66-89
Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła Irena Bieńkowska s. 171-183