Znaleziono 11 artykułów

Robert Bieleń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. ks. prof. Józef Wilk SDB (1937-2003) : salezjanin w służbie rodziny Robert Bieleń s. 5-14
Duszpasterstwo ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem osób owdowiałych Robert Bieleń s. 21-34
Duszpasterstwo rodzin mających dzieci, czy duszpasterstwo dzieci? Posługa Kościoła katolickiego w Polsce wobec dziecka Robert Bieleń s. 79-96
System prewencyjny ks. Jana Bosko w badaniach ks. prof. Józefa Wilka SDB Robert Bieleń s. 89-102
Kapłani i diakoni w posłudze współczesnemu małżeństwu i rodzinie w świetle najnowszych wskazań Kościoła Robert Bieleń s. 151-174
Kościół katolicki w Polsce w służbie rodzinom dotkniętym bezrobociem Robert Bieleń s. 231-245
Dialog pomiędzy katechetami i rodzicami w Polsce na początku XXI wieku Robert Bieleń s. 313-329
Kościół katolicki we współczesnej Polsce w służbie młodzieży : podstawowe kierunki i zadania, formy i metody duszpasterstwa młodzieży Robert Bieleń s. 313-330
Sesja naukowa "Kondycja współczesnej rodziny polskiej w kraju i za granicą" : (Oświęcim, 16 października 2008 r.) Robert Bieleń s. 419-420
Sympozjum Katechetyczne "Dyscyplina na lekcji religii" : WSD TS, Kraków, 12 grudnia 2005 r. Robert Bieleń s. 569-570
Sesja naukowa "90-lecie salezjanów na Zasolu" : Oświęcim, 23 maja 2006 r. Robert Bieleń s. 584-586