Znaleziono 2 artykuły

Marcin Bielicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zamachów terrorystycznych na rynek kapitałowy na przykładzie indeksów giełd z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii Marcin Bielicki s. 33-48
Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Marcin Bielicki s. 113-125