Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Bieniewicz-Wolak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyraz przeżytej traumy w rysunku drzewa a nasilenie przeżyć dysocjacyjnych Magdalena Bieniewicz-Wolak s. 19-29