Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Bilińska-Reformat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego Katarzyna Bilińska-Reformat s. 23-36
Employer branding jako determinanta rozwoju sieci handlu detalicznego w Polsce Katarzyna Bilińska-Reformat Anna Dewalska-Opitek s. 152-165
Relacje organizacji wielkopowierzchniowych z klientami w świetle badań Katarzyna Bilińska-Reformat s. 192-200