Znaleziono 1 artykuł

Rafał Ryszard Bill

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Restrukturyzacja przemysłu zbrojeniowego (specjalnego) w Polsce po 1989 roku. Część I. Wymiar administracyjny, organizacyjny i finansowy Rafał Ryszard Bill s. 17-35