Znaleziono 1 artykuł

Teodor Billewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678”, Teodor Billewicz, z rękopisu odczytał, wstępem i komentarzem opatrzył Marek Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2004 : [recenzja] Teodor Billewicz (aut. dzieła rec.) Marek Kunicki-Goldfinger (aut. dzieła rec.) s. 666-667