Znaleziono 1 artykuł

M. Black

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The Social Theories of Talcott Parsons", red. M. Black, Englewood Clifs 1961 : [recenzja] Aleksander Matejko M. Black (aut. dzieła rec.) s. 179-181