Znaleziono 1 artykuł

Anna Blajer-Gołębiewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa Anna Blajer-Gołębiewska s. 21-34