Znaleziono 3 artykuły

Marek Blaza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w bizantyjskiej tradycji liturgicznej Marek Blaza s. 56-76
"Porządek nabożeństwa cerkiewnego na dyecezyą chełmską obrz. grecko-katol. przepisany", Piotr Siwicki (posłowie), Lublin 2006 : [recenzja] Marek Blaza Piotr Siwicki (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Jak wierzysz? : sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym", Marek Blaza, Kraków 2005 : [recenzja] Marek Melnyk Marek Blaza (aut. dzieła rec.) s. 546-551