Znaleziono 1 artykuł

Jadwiga Bożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych struktur rolnych w Polsce w ujęciu dynamicznym : z zastosowaniem metod taksonomicznych Jadwiga Bożek s. 406-421