Znaleziono 1 artykuł

Zofia Bożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dowcip językowy w twórczości S.Lema", Zofia Bożek, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Bożek (aut. dzieła rec.) s. 206