Znaleziono 1 artykuł

Magda Bobrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ bioremediacji na własności fizyczne wybranych gruntów z terenu Legnicy zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi Magda Bobrowska s. 17-26