Znaleziono 8 artykułów

Adam Bobryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany struktury etnicznej i wyznaniowej miasta w perspektywie stulecia : przykład Siedlec Adam Bobryk s. 60-74
The changes in population and the areas of habitation of Poles in the territory of the Lithuanian republic during the 20th century Adam Bobryk s. 83-89
Amatorska twórczość artystyczna mniejszości polskiej w Republice Litewskiej 1944-1991 Adam Bobryk s. 93-106
"Kultura pogranicza - pogranicze kultur = Кульмура nozранuчья – nozранuчье кульмур", red. nauk. Adam Bobryk, Siedlce - Pułtusk 2005, Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ss. 269 : [recenzja] Edward Jarmoch Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 256-258
"Chwała i zdrada : Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-45", Edward Kaspath-Pawłowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Adam Bobryk Edward Kaspath-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia", red. Adam Bobryk, Siedlce 2008 : [recenzja] Zdzisław Julian Winnicki Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) s. 301-315
"Prawosławie w Siedlcach", Adam Bobryk, Izabela Kochan, Siedlce 2007 : [recenzja] Ewelina Obrępalska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) Izabela Kochan (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Adam Bobryk Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 508-511