Znaleziono 4 artykuły

Witold Bobryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 31 grudnia 1983 roku o stanie zabytków sakralnych i pracach konserwatorskich prowadzonych na terenie województwa bialskopodlaskiego Witold Bobryk s. 157-168
Sprawozdanie o. Cyryla Hanuszczaka o stanie parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego (bizantyjsko-słowiańskiego) w Szóstce z 1933 roku Witold Bobryk s. 201-207
"Dam im imię na wieki (Iz 56,5) : Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów", Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik, Oksford-Treblinka 2011 : [recenzja] Witold Bobryk Edward Kopówka (aut. dzieła rec.) Paweł Rytel-Andrianik (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"W cieniu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej", Andrzej Gil, Siedlce 2009 : [recenzja] Witold Bobryk Andrzej Gil (aut. dzieła rec.) s. 318-319